google-site-verification: google05511ecea8a61388.html
WHATSAP İLETİŞİM
Bilim Teknoloji (HM) - Haber Merkezi | Haber Girişi: 03.09.2021 - 05:55, Güncelleme: 03.09.2021 - 06:09

Şantiyelerde Nesnelerin İnterneti Devri Başlıyor

 

Şantiyelerde Nesnelerin İnterneti Devri Başlıyor

Nesnelerin İnterneti inşaat sektöründe de güvenlik, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz haline geliyor.
HABER MERKEZİ - Endüstride yeni bir dönemin kapılarını aralayan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT), hemen her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de güvenlik, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz haline geliyor. İnşaat şirketleri için müşterilerinin giderek özelleşen taleplerine yanıt verilmesini kolaylaştıran yapay zekâ temelli IoT teknolojileri; inşaat öncesi hazırlık dönemi, inşaat süreci, iş güvenliği, operasyon ve varlık yönetimi aşamalarının en doğru şekilde yürütülmesi için gerekli koşulları sağlıyor. Bu noktada gerçek zamanlı izleme teknolojileriyle öne çıkan Wipelot; global şirketler ve Türkiye’deki lider firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan çözümler sunuyor. Wipelot’un inşaat sektörüne özel olarak geliştirdiği gerçek zamanlı konum belirleme esasına dayanan IoT teknolojileri; şirketlere masraflarını azaltma, zamanı daha iyi planlama, iş güvenliği süreçlerini iyileştirme ve global rekabet avantajı kazanma noktasında katkıda bulunuyor. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat endüstrisindeki yapı projeleri birbirinden büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Bu durum inşaat şirketlerinin maliyetlerini azaltmak için tekrar kullanabilecekleri yöntemler geliştirmesini gerekli kılıyor. Buna karşılık inşaat firmalarının sınırlı Ar-Ge bütçesine sahip olmaları, işletmelerin diğer sektörlerde olduğu gibi dijital dönüşüme hızlı bir şekilde entegre olmalarını zorlaştırıyor. Yeni endüstri evresinde dijital dönüşümün bir zorunluluk olduğu göz önüne alındığında; inşaat sahalarının daha güvenli hale getirilmesi, inşaat firmalarının Ar-Ge bütçelerini en verimli şekilde kullanması ve sınırlı kaynakların en efektif alana kanalize edilmesi için IoT teknolojisi belirleyici bir rol oynuyor. Dünyaya IoT çözümleri sunan Wipelot ise gerçek zamanlı izleme teknolojileriyle inşaat sahalarını daha akıllı hale dönüştürüyor ve sektörü geleceğe hazırlıyor. İnşaat sahalarının dijitalleşme sürecine rehberlik ediyor İşletmelerin iş süreçlerindeki temel problemlerin tespit edilmesi ve hangi alanda hangi teknolojilerin kullanılacağının belirlenmesinde paydaşlarına çözüm ortaklığı yapan Wipelot, fizibilite çalışmalarından bütçe planlamasına, personel ve diğer kaynakların organize edilmesinden dönüşümü başlatacak olan departmanların seçilmesine kadar her aşamada teknolojileriyle olduğu gibi uzmanlığıyla da sürece yön veriyor. Wipelot’un yapay zekâ temelli IoT teknolojileri; şantiyelerdeki zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlarken, elde edilen verilerin hacim, hız ve çeşitlilik çerçevesinde değerlendirilmesi için gerekli alt yapıyı sunuyor. Yapay zekâ, maliyet planlamasında hata riskini en aza indirirken, bakım süreçlerinin kısalması ve satın alma planlamasının dijitalize olmasında rol oynuyor. İnşaatta zamanı daha iyi planlamaya ve masrafları azaltmaya yardımcı oluyor Küçük ölçekli yapılardan mega projelere kadar her alanda süreçlerin verimliliğine katkı sağlayan Wipelot teknolojileri; güvenliği artırmak, iş gücü eksikliğini minimize etmek, sürdürülebilirlik sağlamak, sağlıklı ekipman kontrolü yapabilmek ve proje bazlı ihtiyaçlara en doğru şekilde cevap verebilmek için şantiyeleri akıllı hale getiriyor. Şirket, mühendislerden işçilere kadar her personelin kendi iş tanımı içindeki süreçlerini en iyi şekilde yürütmesi için bulut sistem entegrasyonuyla multi-lokasyonel projelerin gerçek zamanlı takibinden proje planı yönetimine, ekipman takibinden akıllı servis ve uygulamalara kadar birçok alanda akıllı iş çözümleri sunuyor. Takip ve kontrol teknolojide, verim ve hız sahada İnşaat sektörü iç dinamikleri gereği, personel ve ekipmanların konumlarının inşaat sahası içerisinde sürekli değiştiği ve dolayısıyla sahadaki personel ve ekipman durumunun anlık olarak tespit edilmesini gerektiren kompleks bir yapıya sahip. Çok şantiyeli inşaat projelerinde içinde bir kişiyi bulmak ya da bir malzemenin ne kadar kaldığını belirleyip ilgili yerlere bildirimde bulunmak büyük bir zaman kaybına neden olduğundan tüm bu süreç ve adımların takibinin yapılması ve doğru aksiyonların en kısa zamanda alınması için devreye Wipelot RTLS ile ekipman-işçi takibi ve yönetimi giriyor. Bu sistem; ekipmanların mevcut konumundan demirbaşların durumuna, işçilerin verimli çalışıp çalışmadığından güvenliklerine kadar birçok sorunun yanıtına cevap veriyor. Manuel olarak yapıldığında ciddi zaman kayıplarını beraberinde getiren tüm bu süreçleri otomatikleştiren Wipelot RTLS sistemleri, en zorlu çalışma sahalarında en efektif sonuçları sunuyor. Gelişmiş uyarı sistemi ile her şey kontrol altında Birbirlerinden büyük ölçüde farklılık gösteren inşaat projelerinde kullanılan Wipelot ürünleri, ekipmanlardan en verimli şekilde yararlanarak inşaatı zamanında tamamlamaya ve en önemlisi çalışan takibiyle işçi güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor. Wipelot RTLS sistemlerinin son nesil özellikleri sayesinde istenilen kişinin veya ekipmanın hangi şantiyede hangi binada olduğu ve ekipmanın kullanıma uygun olup olmadığı kolayca tespit edilebiliyor. Ayrıca kaybolan veya çalınan ekipmanların nerede olduğu da kapsama altına alınan bölge içerisinde kolaylıkla bulunabiliyor. Gerçek zamanlı konum belirleme sistemi sayesinde gerçekleştirilen personel ve ekipman takibi ile herhangi bir duruma karşı reaksiyon süresi kısalırken, acil durum çağrı sistemiyle de işçi güvenliği açısından büyük avantajlar sağlanıyor. Sahaya gelen ziyaretçilerin yetkisi dışında bölgelere girmesi durumunda uyarı veren Wipelot RTLS, personelin eğitimini almaması veya yetkisi dışındaki bölgelerde bulunması durumunda da uyarı sistemini devreye sokuyor. Çalışma ortamının güvenliğini ve kontrolünü sağlıyor Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre inşaat işçileri diğer sektör çalışanlarına göre 3 ila 6 kat daha fazla kazaya uğrama riski taşıyor.İş kazası verileri göz önüne alındığında tehlikeli iş kolları arasında sayılan inşaat endüstrisinde çalışma sahalarının güvenliğinin maksimize edilmesi ise kritik önem taşıyor. Bu noktada Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi olan Wipelot ISG, inşaat alanı içerisinde güvenlikle ilgili durumlarda gerçek zamanlı uyarılar vererek, çalışanların güvenliği açısından geniş çaplı izleme ve denetlemeyi mümkün kılıyor. İşçilerin acil durumlarda veya herhangi bir problem oluştuğunda yardım istemek için tek bir tuşa basmaları yeterli oluyor. Personelin uzun süre hareketsiz kalması durumunda ise sistem otomatik olarak hareketsizliği algılayıp işçinin durumunu yetkili kişilere iletiyor. Güvenliğin bir diğer adımı olan sahada insan-makine birlikteliği konusunda ise Wipelot SafeZone etkili çözümler sunuyor. İş makineleri, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek olası kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone, iş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı ile sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.   Wipelot Hakkında Türkiye’nin endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi Wipelot, kuruluş tarihi olan 2005 yılından bu yana dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, RTLS (Real Time Location System-Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi), RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekanslı Tanıma), UWB (Ultra Wide Band- Ultra Geniş Bant), mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren şirket, yüzde 100 yerli ürünler üretiyor. Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri ile öne çıkan Wipelot; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Sahadan alınan gerçek zamanlı verilerden yola çıkarak analiz gerçekleştiren Wipelot; personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ederek verimlilik ve iş güvenliği sağlıyor. Wipelot’un Ultra Geniş Bant Teknolojisi (UWB) ile donanım ve çözüm üreten dünya çapındaki teknoloji firmalarının bir araya geldiği Omlox, UWB Alliance ve FiRa Consortium üyelikleri de bulunuyor. Cirosunun büyük bir kısmını Ar-Ge’ye ayıran şirket, Tasarım Merkezi olma statüsüne sahip. 2019 yılında bir yapay zekâ (AI) şirketine ortak olan Wipelot, işletmelerin özel ihtiyaçlarına yanıt veren AI-Native çözümler de geliştiriyor. 2020 yılını pandemiye rağmen yüzde 50 büyüme ile kapatan ve 2021 yılı için büyüme hedefini yüzde 60’a çıkaran şirket, çalışan sayısında da yüzde 20'lik bir büyüme bekliyor. İhracatını da bir önceki yıla göre yüzde 50 artıran Wipelot; ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Wipelot, 2021 yılında Avrupa ve Amerika pazarlarındaki yurt dışı satış faaliyetlerinin yanı sıra hedef pazarları arasına aldığı Ortadoğu ülkelerinde de adından söz ettiriyor. Hali hazırda dünyanın önde gelen firmalarına gerçek zamanlı izleme teknolojileri ile çözüm sunan Wipelot, RTLS (konum belirleme), ISG (iş sağlığı ve güvenliği) ve SafeZone (iş makinesi-yaya ve iş makinesi-iş makinesi çarpışma önleme sistemi) alanlarında dünya markası olmaya odaklanmış durumda.
Nesnelerin İnterneti inşaat sektöründe de güvenlik, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz haline geliyor.

HABER MERKEZİ Endüstride yeni bir dönemin kapılarını aralayan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT), hemen her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de güvenlik, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz haline geliyor. İnşaat şirketleri için müşterilerinin giderek özelleşen taleplerine yanıt verilmesini kolaylaştıran yapay zekâ temelli IoT teknolojileri; inşaat öncesi hazırlık dönemi, inşaat süreci, iş güvenliği, operasyon ve varlık yönetimi aşamalarının en doğru şekilde yürütülmesi için gerekli koşulları sağlıyor. Bu noktada gerçek zamanlı izleme teknolojileriyle öne çıkan Wipelot; global şirketler ve Türkiye’deki lider firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan çözümler sunuyor. Wipelot’un inşaat sektörüne özel olarak geliştirdiği gerçek zamanlı konum belirleme esasına dayanan IoT teknolojileri; şirketlere masraflarını azaltma, zamanı daha iyi planlama, iş güvenliği süreçlerini iyileştirme ve global rekabet avantajı kazanma noktasında katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat endüstrisindeki yapı projeleri birbirinden büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Bu durum inşaat şirketlerinin maliyetlerini azaltmak için tekrar kullanabilecekleri yöntemler geliştirmesini gerekli kılıyor. Buna karşılık inşaat firmalarının sınırlı Ar-Ge bütçesine sahip olmaları, işletmelerin diğer sektörlerde olduğu gibi dijital dönüşüme hızlı bir şekilde entegre olmalarını zorlaştırıyor. Yeni endüstri evresinde dijital dönüşümün bir zorunluluk olduğu göz önüne alındığında; inşaat sahalarının daha güvenli hale getirilmesi, inşaat firmalarının Ar-Ge bütçelerini en verimli şekilde kullanması ve sınırlı kaynakların en efektif alana kanalize edilmesi için IoT teknolojisi belirleyici bir rol oynuyor. Dünyaya IoT çözümleri sunan Wipelot ise gerçek zamanlı izleme teknolojileriyle inşaat sahalarını daha akıllı hale dönüştürüyor ve sektörü geleceğe hazırlıyor.

İnşaat sahalarının dijitalleşme sürecine rehberlik ediyor

İşletmelerin iş süreçlerindeki temel problemlerin tespit edilmesi ve hangi alanda hangi teknolojilerin kullanılacağının belirlenmesinde paydaşlarına çözüm ortaklığı yapan Wipelot, fizibilite çalışmalarından bütçe planlamasına, personel ve diğer kaynakların organize edilmesinden dönüşümü başlatacak olan departmanların seçilmesine kadar her aşamada teknolojileriyle olduğu gibi uzmanlığıyla da sürece yön veriyor. Wipelot’un yapay zekâ temelli IoT teknolojileri; şantiyelerdeki zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlarken, elde edilen verilerin hacim, hız ve çeşitlilik çerçevesinde değerlendirilmesi için gerekli alt yapıyı sunuyor. Yapay zekâ, maliyet planlamasında hata riskini en aza indirirken, bakım süreçlerinin kısalması ve satın alma planlamasının dijitalize olmasında rol oynuyor.

İnşaatta zamanı daha iyi planlamaya ve masrafları azaltmaya yardımcı oluyor

Küçük ölçekli yapılardan mega projelere kadar her alanda süreçlerin verimliliğine katkı sağlayan Wipelot teknolojileri; güvenliği artırmak, iş gücü eksikliğini minimize etmek, sürdürülebilirlik sağlamak, sağlıklı ekipman kontrolü yapabilmek ve proje bazlı ihtiyaçlara en doğru şekilde cevap verebilmek için şantiyeleri akıllı hale getiriyor. Şirket, mühendislerden işçilere kadar her personelin kendi iş tanımı içindeki süreçlerini en iyi şekilde yürütmesi için bulut sistem entegrasyonuyla multi-lokasyonel projelerin gerçek zamanlı takibinden proje planı yönetimine, ekipman takibinden akıllı servis ve uygulamalara kadar birçok alanda akıllı iş çözümleri sunuyor.

Takip ve kontrol teknolojide, verim ve hız sahada

İnşaat sektörü iç dinamikleri gereği, personel ve ekipmanların konumlarının inşaat sahası içerisinde sürekli değiştiği ve dolayısıyla sahadaki personel ve ekipman durumunun anlık olarak tespit edilmesini gerektiren kompleks bir yapıya sahip. Çok şantiyeli inşaat projelerinde içinde bir kişiyi bulmak ya da bir malzemenin ne kadar kaldığını belirleyip ilgili yerlere bildirimde bulunmak büyük bir zaman kaybına neden olduğundan tüm bu süreç ve adımların takibinin yapılması ve doğru aksiyonların en kısa zamanda alınması için devreye Wipelot RTLS ile ekipman-işçi takibi ve yönetimi giriyor. Bu sistem; ekipmanların mevcut konumundan demirbaşların durumuna, işçilerin verimli çalışıp çalışmadığından güvenliklerine kadar birçok sorunun yanıtına cevap veriyor. Manuel olarak yapıldığında ciddi zaman kayıplarını beraberinde getiren tüm bu süreçleri otomatikleştiren Wipelot RTLS sistemleri, en zorlu çalışma sahalarında en efektif sonuçları sunuyor.

Gelişmiş uyarı sistemi ile her şey kontrol altında

Birbirlerinden büyük ölçüde farklılık gösteren inşaat projelerinde kullanılan Wipelot ürünleri, ekipmanlardan en verimli şekilde yararlanarak inşaatı zamanında tamamlamaya ve en önemlisi çalışan takibiyle işçi güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor. Wipelot RTLS sistemlerinin son nesil özellikleri sayesinde istenilen kişinin veya ekipmanın hangi şantiyede hangi binada olduğu ve ekipmanın kullanıma uygun olup olmadığı kolayca tespit edilebiliyor. Ayrıca kaybolan veya çalınan ekipmanların nerede olduğu da kapsama altına alınan bölge içerisinde kolaylıkla bulunabiliyor. Gerçek zamanlı konum belirleme sistemi sayesinde gerçekleştirilen personel ve ekipman takibi ile herhangi bir duruma karşı reaksiyon süresi kısalırken, acil durum çağrı sistemiyle de işçi güvenliği açısından büyük avantajlar sağlanıyor. Sahaya gelen ziyaretçilerin yetkisi dışında bölgelere girmesi durumunda uyarı veren Wipelot RTLS, personelin eğitimini almaması veya yetkisi dışındaki bölgelerde bulunması durumunda da uyarı sistemini devreye sokuyor.

Çalışma ortamının güvenliğini ve kontrolünü sağlıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre inşaat işçileri diğer sektör çalışanlarına göre 3 ila 6 kat daha fazla kazaya uğrama riski taşıyor.İş kazası verileri göz önüne alındığında tehlikeli iş kolları arasında sayılan inşaat endüstrisinde çalışma sahalarının güvenliğinin maksimize edilmesi ise kritik önem taşıyor. Bu noktada Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi olan Wipelot ISG, inşaat alanı içerisinde güvenlikle ilgili durumlarda gerçek zamanlı uyarılar vererek, çalışanların güvenliği açısından geniş çaplı izleme ve denetlemeyi mümkün kılıyor. İşçilerin acil durumlarda veya herhangi bir problem oluştuğunda yardım istemek için tek bir tuşa basmaları yeterli oluyor. Personelin uzun süre hareketsiz kalması durumunda ise sistem otomatik olarak hareketsizliği algılayıp işçinin durumunu yetkili kişilere iletiyor. Güvenliğin bir diğer adımı olan sahada insan-makine birlikteliği konusunda ise Wipelot SafeZone etkili çözümler sunuyor. İş makineleri, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek olası kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone, iş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı ile sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

 

Wipelot Hakkında

Türkiye’nin endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi Wipelot, kuruluş tarihi olan 2005 yılından bu yana dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, RTLS (Real Time Location System-Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi), RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekanslı Tanıma), UWB (Ultra Wide Band- Ultra Geniş Bant), mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren şirket, yüzde 100 yerli ürünler üretiyor. Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri ile öne çıkan Wipelot; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Sahadan alınan gerçek zamanlı verilerden yola çıkarak analiz gerçekleştiren Wipelot; personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ederek verimlilik ve iş güvenliği sağlıyor. Wipelot’un Ultra Geniş Bant Teknolojisi (UWB) ile donanım ve çözüm üreten dünya çapındaki teknoloji firmalarının bir araya geldiği Omlox, UWB Alliance ve FiRa Consortium üyelikleri de bulunuyor. Cirosunun büyük bir kısmını Ar-Ge’ye ayıran şirket, Tasarım Merkezi olma statüsüne sahip. 2019 yılında bir yapay zekâ (AI) şirketine ortak olan Wipelot, işletmelerin özel ihtiyaçlarına yanıt veren AI-Native çözümler de geliştiriyor. 2020 yılını pandemiye rağmen yüzde 50 büyüme ile kapatan ve 2021 yılı için büyüme hedefini yüzde 60’a çıkaran şirket, çalışan sayısında da yüzde 20'lik bir büyüme bekliyor. İhracatını da bir önceki yıla göre yüzde 50 artıran Wipelot; ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Wipelot, 2021 yılında Avrupa ve Amerika pazarlarındaki yurt dışı satış faaliyetlerinin yanı sıra hedef pazarları arasına aldığı Ortadoğu ülkelerinde de adından söz ettiriyor. Hali hazırda dünyanın önde gelen firmalarına gerçek zamanlı izleme teknolojileri ile çözüm sunan Wipelot, RTLS (konum belirleme), ISG (iş sağlığı ve güvenliği) ve SafeZone (iş makinesi-yaya ve iş makinesi-iş makinesi çarpışma önleme sistemi) alanlarında dünya markası olmaya odaklanmış durumda.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve karsiyakalim.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.